Anti intrusió

Alarmes anti-robatori y Càmeres de Videovigilància

 • Totes les nostres alarmes estan 24 hores connectades amb les millors Centrals Receptores d’Alarmes (CRA) contractades per a garantir una gestió ràpida i eficaç en el cas de furt o vandalisme.
 • Les alarmes es poden monitoritzar amb diferents aplicacions per a smartphones que permeten l’activació/desactivació o grabació de vídeo des del moment que s’activa, entre altres funcionalitats depenent del model i l’aplicació.
 • Disposem d’un ampli catàleg de models segons les preferències del client:
  • Alarmes silencioses
  • Càmeres de visió nocturna
  • Circuit Tancat de Televisió
  • Alarmes anti-atracament
  • Generadors de boira
  • Detectors per vibració (sísmics)

Per la instal·lació ECA SICI oferirà un servei a mida segons les necessitats de cada emplaçament per oferir la màxima eficiència i seguretat.Sistemes de Vídeo-anàlisi

Sistemes intel·ligents programats per:

 • Detecció de moviment dins del perímetre establert
 • Detecció de persones estàtiques observant una localització
 • Detecció de boicot (si es cobrís la càmera impedint el seu funcionament)
 • Detecció de nous objetes (si algú col·loqués un objecte dins del perímetre)

Mode de funcionament:

 1. L’alarma s’activa per algun motiu d’alerta detallat en el punt anterior
 2. La Central Receptora d’Alarmes rep un avís que analitza l’alerta i estableix un protocol d’actuació o l’anul·la en cas de detectar fals avís (un animal, un objecte mogut pel vent…)
 3. S’avisa al responsable o amo de la propietat (i a la Policia en cas de ser necessari) dels fets per actuar en la major rapidesa possible


Altres serveis

 • Controls d’accès: per ex. intèrfons d’accès restringit amb contrassenya de pas
 • Arcs detectors de furt
 • Caixes fortes

Per la teva comoditat, deixa el número de contacte i et trucarem gratuïtament!